Vastuullinen pelaaminen

Pelaaminen toinen toistaan upeammilla nettikasinoilla on hiuksia nostattavan jännittävää ja hauskaa ajankulua, mutta myös varsin koukuttavaa. Vastuullinen pelaaminen on tärkeä puheenaihe, jonka tarkoituksena on saada pelaajia ennakoimaan toimintaansa nettikasinoilla ja välttämään mahdolliset ongelmatilanteet. Pelien maailmaan uppoutuminen voi pahimmillaan aikaansaada hallitsemattomia piirteitä, joihin liittyy suunnittelematonta ajan ja rahan käyttöä.

Ongelmatilanteiden ehkäisemiseksi on olemassa useita erilaisia keinoja, joita käymme tässä tekstissä läpi. Pelaamisen tarkoitus on ennen kaikkea tuottaa iloa, joten pelkästään pelaamisesta syntyvän hyvän mielen katoaminen on varoitusmerkki, joka on syytä ottaa tosissaan. Kun tähän yhdistyy muuta elämää haittaavassa määrin kulutettu aika ja oman taloudellisen tilanteen horjahtaminen pelaamisen vuoksi, on tilanne vakava.

Vastuullisen pelaamisen ensimmäinen ehto on se, että pelaaja tuntee itsensä ja omat toimintatapansa pelaamisen suhteen. Riippuu ihmisestä itsestään, kuinka altis hän on peliongelmille, joten vaikka naapurin Pekalle jokapäiväinen kymmenminuuttinen nettikasinolla ei aiheuta harmia, voi toiselle jo yksikin kerta olla alkusysäyksenä ongelmiin. Lisäksi on huomioitava, että pelaaminen ei välttämättä jää yksittäisen ihmisen asiaksi, vaan pelaamisesta mahdollisesti seuraavat ongelmat ovat usein myös hänen läheistensä elämää haittaavia asioita. Läheisten suunnalta tulevat havainnot huolestuttavasta pelaamisesta on siis otettava todesta ja ryhdyttävä toimiin tilanteen parantamiseksi. Seuraavaksi esittelemme tapoja, joilla omaa pelaamistaan voi tarkastella kriittisesti ja tehdä tarvittavia ennakoivia toimenpiteitä. Näin pelaaminen pysyy jatkossakin pelkästään hauskana ajanvietteenä.

Vastuullinen pelaaminen: keinoja sen toteuttamiseen

Miten yksilö sitten voi lähteä toteuttamaan vastuullista pelaamista? Hallittuun pelaamiseen on olemassa useita varsin konkreettisiakin keinoja, joita onneksemme useimmat nettikasinot ovat lähteneet toteuttamaan. Yksinkertaisin tapa hallita pelaamistaan on käyttäjän itsensä määrittelemät peli- ja rahansiirtorajat. Myös pelejä itsessään on mahdollista rajoittaa ja estää kokonaan. Lisäksi käyttäjän on hyvä olla jatkuvasti tietoinen siitä, kuinka kauan aikaa hän on pelaamiseen käyttänyt ja paljonko rahaa on käytetty.

Omia pelitottumuksiaan ja pelaamiseen liittyviä riskejään voi arvioida paitsi itse, myös useiden internetistä löytyvien testien avustuksella. Myös läheisiä kuuntelemalla voi päästä jyvälle oman pelaamisensa tasosta, mikäli itse kokee olevansa kyvytön arvioimaan pelaamisesta syntyneitä mahdollisia ongelmia.

Vastuullinen pelaaminen: merkkejä peliongelmasta

Peliongelman tunnistaminen ei aina ole välttämättä yksinkertaista tai erityisen selkeää. On kuitenkin olemassa pitkä lista erilaisia piirteitä, joita tarkkailemalla läheiset tai pelaaja itse voivat pohtia, sisältääkö pelaaminen vaarallisia merkkejä. Tällainen merkki on esimerkiksi se, että omat rahat eivät enää riitä ja pelaamiseen täytyy lainata jostain rahaa. Pelaaminen hallitsee pankkitilin lisäksi myös ajatuksia, jotka pyörivät jatkuvasti pelaamisessa. Jos ajatukset liittyvät siihen, kuinka pelaaminen ratkoisi taloudelliset ongelmat tai kuinka muu elämä haittaa pelaamista, on ilmassa vaaran merkkejä. Lisäksi pelimäärien salailu ja jopa valehtelu aiheesta, mielialan raju vaihtelu ja liian suurten riskien ottaminen pelatessa ovat varoitusmerkkejä, joihin on syytä kiinnittää huomiota.

Vastuullinen pelaaminen: organisaatiot asiaa ajamassa

Vastuullisen pelaamisen puolesta toimii useita erilaisia tahoja, jotka omalla toiminnallaan ja työllään pyrkivät estämään pelaamisesta syntyviä ongelmia, sekä auttamaan jo syntyneissä ongelmatilanteissa. Parhaassa tapauksessa pelaamisesta syntyneisiin huolenaiheisiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mikä tarkoittaa jo ennen konkreettisten ongelmien syntymistä.

Apua on saatavilla monessa eri muodossa, näitä ovat esimerkiksi puhelinneuvonta, verkkopalvelut, vertaistuki, pienryhmätoiminta ja erilaista apua ja tukea tarjoavat materiaalit. Näin ollen pelaaja ja hänen läheisensä voivat työstää asiaa anonyymisti verkossa tai puhelimessa, tai vaihtoehtoisesti kasvotusten. Suomessa toimivia tahoja peliongelmien kanssa taisteleville ovat muun muassa A-klinikkasäätiön KokeNet, Peluuri, Valtti ja Hertta-keskustelufoorumi, GA-vertaisryhmät, Pelirajat’on, Tieto- ja tukipiste Tiltti, sekä rahapelipäiväkirja Raipe.

Vastuullinen pelaaminen: vastuunsa kantavat pelipaikat

Fakta on, että verkon rahapelaamisen mahdollistavat paikat ovat tuottoa tavoittelevia tahoja. Silkan tienaamisen lisäksi nettikasinoilla on tavoitteena tuottaa käyttäjilleen iloa ja jännitystä, joten toimintaa ei toteuteta hinnalla millä hyvänsä. Tämä tarkoittaa vastuullisen pelaamisen periaatteiden kunnioittamista ja myös pelaamisen vaaroista tiedottamista. Tästä yhtenä esimerkkinä on se, että nettikasinot usein kertovat rehellisesti voittamisen mahdollisuuksista, jotta pelaajalle ei muodostuisi epärealistisia odotuksia pelaamisesta syntyvistä voitoista ja äkkirikastumisesta.

Voittaminen nettikasinolla on usein enemmän tuurin kuin taidon seurausta, mikä myös jokaisen pelaajan olisi hyvä tiedostaa ilman pelipaikan asiasta kertomistakin. Nämä faktat ymmärtämällä voi pelaaja suhteuttaa oman riskinottohalunsa ja käyttämiensä eurojen määrän, jotta pelaaminen pysyisi pelkästään hauskana ajankuluna.

Vastuullisen pelaamisen periaatteita kunnioittaakseen useat nettikasinot käyttävät sivuillaan monia erilaisia ratkaisuja, joilla pelaaja pystyy itse säätelemään pelaamistaan. Vastuu niiden hyödyntämisestä on kuitenkin aina pelaajalla itsellään. Yksi yksinkertaisimmista tavoista on asettaa nettikasinolle rajoite, jonka mukaisesti pelaaminen estetään pelaajan asettaman raha- tai aikarajoitteen täyttyessä. Näin voidaan rajoittaa esimerkiksi vuorokaudessa tai kuukaudessa käytetyn rahan määrää. Samankaltaista periaatetta noudattaen osaan kasinoista voi asettaa tappiorajan, joka puolestaan estää pelaamisen siinä vaiheessa, kun pelaaja on säädetyn euromäärän verran tappiolla peleissään. Lisäksi pelaaja voi estää itseltään kokonaisia pelejä tai peliryhmiä, jolloin pelaaminen estetään kokonaan tietyin osin. Mainituilla keinoilla pelaamistaan pystyy rajoittamaan hyvinkin tehokkaasti, mikäli pelkkä tahdonvoima ei siihen aina riitä.

Yhteenveto

Parhaimmillaan pelaaminen nettikasinoilla on huumaavan jännittävää ja iloa tuottavaa ajankulua. Rahapelien pelaaminen on hauska harrastus, joka kuitenkin on helppo päästää lipsumaan myös elämään negatiivisia piirteitä tuovaksi asiaksi. Nettikasinot ovat hoitaneet oman osuutensa vastuullisen pelaamisen mahdollistamiseksi avoimella viestinnällä, joka toteaa voittamisen olevan kiinni enemmän tuurista kuin taidoista, luoden näin pelaajille realistiset odotukset pelin mahdollisuuksista.

Lisäksi omaa vastuutaan kantaen on pelaajien mahdollista asettaa useimmille kasinolle erilaisia rajoituksia ja jopa peliestoja, joiden avulla pelaaminen pysyy kohtuullisissa rajoissa. On kuitenkin tärkeää, että sekä pelaaja että hänen läheisensä pitävät tuntosarvensa herkkinä, jotta pelaamisen mahdollinen muuttuminen ongelmalliseksi saataisiin estettyä. Apua peliongelmiin on kuitenkin saatavilla, joten yksin ei asian kanssa tarvitse jäädä.

Featured Casino
25-100% 3300€ asti